Algemene voorwaarden

Tijden Elke lesdag begint in Breda om 10.30 uur en eindigt om ongeveer 16.30 uur. Elke lesdag in Klarenbeek begint om 10.30 en eindigt om ongeveer 16.30 uur Vanaf 10.15 staat de koffie en thee klaar. Algemeen Het lesmateriaal van de lessen waarvoor het lesgeld is betaald, mag door de cursist worden behouden, doch niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het auteurs- en eigendomsrecht berust bij Sticht Wellness & Aromatherapie. Bewijs van deelname en certificaat Na afloop van elke cursus of workshop wordt er een bewijs van deelname of een certificaat uitgereikt. Docenten In principe krijgt u les van de docenten die vermeld staan. Bij ziekte van een docent is Stichting Wellness & Aromatherapie gerechtigd een andere gelijkwaardige docent in te zetten of de cursus te verschuiven naar een later tijdstip. Inschrijving Inschrijving is alleen mogelijk met een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en nadat Stichting Wellness & Aromatherapie de inschrijving per email of telefonisch heeft bevestigd. Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst inschrijfformulier. Stichting Wellness & Aromatherapie behoudt zich het recht voor inschrijvingen minimaal 2 weken voor aanvang van de 1e cursusdag als einddatum aan te houden bij overschrijving aanmelders niet te plaatsen de cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen aanmeldingen niet te accepteren in de hiervoor genoemde situaties zal Stichting Wellness & Aromatherapie zo mogelijk een ander aanbod doen. Betaling Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus dienen de aan de cursus verbonden kosten binnen 10 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Een workshop of cursus kan op verzoek in gedeelten worden betaald maar wij maken u erop attent dat de toegang tot de lesdagen alleen kan worden verleend indien wij uw gehele betaling tijdig vooraf hebben ontvangen. De opleidingen kunnen in termijnen betaald worden, inschrijfgeld (btw bedrag) daarna elke maand (12x) 100 euro, de betaling gaat ook door als iemand eerder stopt. Annulering Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Tot 1 maand voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. Dit wordt niet gerestitueerd. In overleg met Stichting Wellness & Aromatherapie is het mogelijk zich door een ander persoon te laten vertegenwoordigen. Bij annulering met gegronde reden kan Stichting Wellness & Aromatherapie beslissen, zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn, een andere cursus aan te bieden. Indien een kosteloze cursus 4 weken voor aanvang van de cursus niet is geannuleerd, wordt een bedrag van euro 12,50 in rekening gebracht voor administratiekosten.