Algemene voorwaarden

Tijden

Elke lesdag begint  om 10.30 uur en eindigt om ongeveer 16.30 uur.
Vanaf 10.15 staat de koffie en thee klaar.

Algemeen

Het lesmateriaal van de lessen waarvoor het lesgeld is betaald, mag door de cursist worden behouden, doch niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het auteurs- en eigendomsrecht berust bij Sticht Wellness & Aromatherapie.

Bewijs van deelname en certificaat

Na afloop van elke opleiding of cursus  wordt er een diploma of certificaat uitgereikt.

Docenten

In principe krijgt u les van de docenten die vermeld staan. Bij ziekte van een docent is Stichting Wellness & Aromatherapie gerechtigd een andere gelijkwaardige docent in te zetten of de cursus te verschuiven naar een later tijdstip.

Inschrijving

Inschrijving is alleen mogelijk met een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en nadat Stichting Wellness & Aromatherapie de inschrijving per email of telefonisch heeft bevestigd. Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst inschrijfformulier.
Stichting Wellness & Aromatherapie behoudt zich het recht voor inschrijvingen minimaal 2 weken voor aanvang van de 1e cursusdag als einddatum aan te houden bij overschrijving aanmelders niet te plaatsen de cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen aanmeldingen niet te accepteren in de hiervoor genoemde situaties zal Stichting Wellness & Aromatherapie zo mogelijk een ander aanbod doen.

Betaling

 De opleidingen kunnen in 1x of  termijnen betaald worden.  De betaling gaat ook door als iemand eerder stopt.

Annulering

Tijdens de Coronacrisis worden opleidingen en trainingen niet geannuleerd. Veel lessen van de opleiding zijn digitaal gemaakt en geplaatst op het online platform. De bijbehorende praktijklessen worden later ingehaald. De losse praktijklessen worden verschoven naar een later tijdstip. 
Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. 

Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding of cursus wordt € 50,00 in rekening gebracht.
Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de opleiding of cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
Bij annulering minder dan 1 maand voor aanvang van de opleiding of cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. Dit wordt niet gerestitueerd.

In overleg met Stichting Wellness & Aromatherapie is het mogelijk zich door een ander persoon te laten vertegenwoordigen.
Bij annulering met gegronde reden kan Stichting Wellness & Aromatherapie beslissen, zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn, een andere cursus aan te bieden. Bij bijzondere omstandigheden zoals door het Corona virus worden de lessen door geschoven.