Algemene voorwaarden

Tijden

Elke lesdag begint  om 10.30 uur en eindigt om ongeveer 16.30 uur.
Vanaf 10.15 staat de koffie en thee klaar.

Algemeen

Het lesmateriaal van de lessen waarvoor het lesgeld is betaald, mag door de cursist worden behouden, doch niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het auteurs- en eigendomsrecht berust bij Stichting Wellness & Aromatherapie.

 

Bewijs van deelname en certificaat

Na afloop van elke opleiding of cursus  wordt er een diploma of certificaat uitgereikt.

 

Betaling

De opleidingen kunnen in één keer of in termijnen betaald worden. De betaling gaat ook door als iemand eerder stopt.

Annulering

Bij onvoorziene omstandigheden (zoals een pandemie) worden de opleidingen en trainingen niet geannuleerd. Veel lessen van de opleiding zijn digitaal beschikbaar of zullen dan online gegeven worden en geplaatst op het online platform. De bijbehorende praktijklessen worden doorgeschoven. De losse praktijklessen worden verschoven naar een later tijdstip. Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren.

Let op: bij aankoop van een training of opleiding met toegang tot de online academie is annulering niet mogelijk. Al het lesmateriaal is namelijk direct beschikbaar na aankoop. Dit geldt voor de volgende trainingen en opleidingen:

  • Aromatherapie Jaaropleiding en Online Opleiding
  • Online Aromatherapie Basiscursus
  • Online 4 Beauty Skin Treatments
  • Sea Wellness 
  • Online Mini-cursussen

Annulering live lesdagen en excursies:

  • Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding of cursus wordt € 50,00 in rekening gebracht.
  • Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de opleiding of cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
  • Bij annulering minder dan 1 maand voor aanvang van de opleiding of cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. Dit wordt niet gerestitueerd.

 

  • In overleg met Stichting Wellness & Aromatherapie is het mogelijk zich door een ander persoon te laten vertegenwoordigen.
  • Bij annulering met gegronde reden kan Stichting Wellness & Aromatherapie beslissen, zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn, een andere cursus aan te bieden. Bij ziekte of zwangerschap mag iemand doorschuiven naar een volgend jaar.